Confidentialitate


Informațiile prezentate mai jos vizează colectarea datelor cu caracter personal de către „GROW YOUR BEARD S.R.L” , denumită în continuare „Grow Your Beard”.

 Având în vedere legile aplicabile protecției datelor, inclusiv „General Data Protection Regulation”- GDPR, ne angajăm să prelucrăm datele furnizate de Dvs în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc numai cu acordul dumneavoastră, iar orice refuz în acest sens duce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de Grow Your Beard.

Prezenta politică are rolul de a informa utilizatorii site-ului despre tipurile de date colectate și modul în care acestea sunt utilizate, transferate și protejate.
Prevederile prezentei politici de confidențialitate pot surveni, periodic, modificări sau completări, noua versiune a Politicii urmând a fi afișată pe site-ul nostru.

Totodată, vă rugăm să consultați și Politica privind utilizarea cookie-urilor referitoare la colectarea și prelucrarea modulelor cookies.


1.Cine suntem?
Operatorul de date cu caracter personal este „GROW YOUR BEARD S.R.L”, cu sediul social în Județul Ilfov, Ors. Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/I, Construcția C2, Biroul nr.11, Compart. 42, Etaj 5.
Firma este înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J23/6033/11.12.2020, CIF: 43441779.

2. Ce date prelucrăm?
Majoritatea datelor prelucrate sunt furnizate direct de către Dvs pe parcursul interacționării cu site-ul (crearea unui cont, efectuarea unei comenzi, completarea de formulare etc.)
Pentru scopurile ce urmează a fi prezentate mai jos, colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
– date personale: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu;
– date referitoare la comandă: adresa de livrare, numărul comenzii plasate, informații privind produsele comandate, detalii de facturare, metoda de plată;
– date de localizare: locația din care accesați site-ul nostru, în cazul în care ne permiteți accesarea acesteia.
– date de monotorizare:  informații privind utilizarea contului de utilizator și a Site-ului de către Dumneavoastă sau alte date tehnice necesare conectării Dvs. la site-ul nostru, spre exemplu: data și ora accesării site-ului, adresa IP publică, Device ID public, tipul de dispozitiv și tipul de browser utilizat pentru conectare precum și alte date similare.

3. Scopurile prelucrării
Datele cu Caracter Personal cu privire la Vizitatori şi Clienţi, furnizate în momentul creării contului de utilizator sau în orice alt mod prin utilizarea site-ului, pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

3.1 Pentru desfășurarea relației contractuale dintre Dumneavoastră şi Grow Your Beard,   respectiv:
– procesarea comenzilor efectuate de Dvs și acordarea de suport în legătură cu acestea;
– livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului;
– acordarea de suport pentru efectuarea altor operaţiuni legate de comenzile Dvs, precum modificarea/anularea comenzilor plasate;
– procesarea plăților sau returnarea banilor, dacă este cazul;
– facturarea comenzii plasate;
– soluționarea oricăror probleme, plângeri, reclamații legate de bunurile achiziționate.

3.2 Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de Grow Your Beard, astfel încât Dumneavoastră să beneficiați de o experiență cât mai plăcută de navigare și cumpărare online.
Putem să colectăm în acest sens informații în legătură cu comportamentul Dvs de cumpărător în vederea efectuării diverselor analize, cercetări de piață, dar și raportări privind modul de funcționare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea imbunătăţirii Serviciilor oferite de către noi.

3.3 Pentru activități de marketing:
În cazul în care acceptați comunicarea la distanță în scop de marketing, vom colecta unele date cu caracter personal pentru a vă transmite ofertele noastre prin e-mail, SMS, comunicări telefonice  etc. cu privire la oferte sau promoții, produse similare, produse favorite, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

3.4 Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Grow Your Beard  în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului (Growyourbeard.store), inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, financiar-contabilă, precum și în materie de arhivare.

4. Durata de păstrare a datelor cu caracter personal
Datele Dvs vor fi păstrate atât cât este necesar pentru atingerea scopurilor de prelucrare enumerate mai sus. Perioada de stocare a acestora diferă în funcție de scopul prelucrării acestora. Spre exemplu, termenul legal de stocare al facturilor fiscale este de 5 ani, pe când orice alte date cu caracter personal vor fi şterse, în principiu, în 6 luni de la ştergerea contului dumneavoastră de utilizator, cu excepția datelor referitoare la comandă care pot fi păstrate pana la 3 ani de la data tranzacției sau, după caz, pentru o perioadă necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale.
În cazul în care sunteți client Grow Your Beard, datele vor fi păstrate pe întreaga durată a existenței contului Dvs, dar și pe parcursul desfășurării raporturilor contractuale, excepție fiind doar cazurile în care legislația în vigoare ne impune ștergerea acestora mai devreme sau menținerea lor pe o perioadă mai îndelungată de până la 10 ani.

5. Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal?
Accesul la anumite date personale îl pot obține, după caz, partenerii noștri contractuali, cum ar fi: furnizorii de servicii de livrare, furnizorii de servicii de telecomunicații, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de marketing și alte societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor şi serviciilor noastre.
Datele furnizate sunt utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Grow Your Beard, fiind oferit doar minimul necesar de date pentru prestarea respectivelor servicii.
Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră strict pentru perioada de care au nevoie pentru atingerea scopurilor și în condiții de siguranță și securitate.

6.Proceduri de securitate
Grow Your Beard se angajează să întreprindă toate măsurile necesare, atât din punct de vedere tehnic, cât și organizațional, pentru a preveni accesul neautorizat, distrugerea, pierderea, modificarea și folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal.
Pentru a ne asigura de faptul că datele furnizate de Dvs. sunt prelucrate în condiții de maximă siguranță și securitate, vom evalua și actualiza constant măsurile de securitate implementate.

7. Drepturile Dumneavoastră
În contextul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

7.1 Dreptul la informare și acces la datele persoanei vizate: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la scopurile pentru care acestea se colectează, tipurile de date colectate și destinatarii acestora.

7.2 Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul de a actualiza/completa/corecta datele sale personale.

7.3 Dreptul la ștergere: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. Acest drept se aplică în anumite condiții. Consultați întreaga listă a acestora aici.

7.4 Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor personale în cazul în care consideră că: datele sunt prelucrate în mod ilegal, acuratețea acestora este contestată, operatorul nu mai are nevoie de datele personale dar persoana i le solicită pentru exercitarea sau apărarea dreptului în instanță; sau dacă persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

7.5 Dreptul la opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Pentru mai multe detalii referitoare la drepturile persoanei vizate, dați click aici.